Chúc mừng Năm Mới 2011

 

Chúc Năm Mới

Năm Mới chúc nhau bớt ưu phiền

Bớt buồn bớt giận bớt đảo điên

Để yêu để nhớ thêm đôi chút

Và để lòng tự tại an nhiên...