Chúc mừng bạn!

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

Võ Như Ngọc

Chúc mừng blogs của Thầy. Những bài viết thật hay và chặt chẽ. Hy vọng blogs của thầy sẽ ngày càng nhiều bài hơn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3334','f4ui2ojs5gdl58shv08t0bakq6','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-16 05:38:42','/a30355/chuc-mung-ban/page-2.html')