Một phương pháp học

Một phương pháp học 

Học tập không phải gì khác mà chính là sự sở hữu của trí tuệ
Thomas Hobbes 1651
 


Tâm trạng:

Hãy tạo ra một tâm trạng thoải mái cho mình trước khi bắt đầu học.
Hãy chọn một khoảng thời gian không gian và thái độ thích hợp để bắt đầu việc học.


Sự hiểu biết:

Khi gặp một cái gì không hiểu trong một phần hãy đánh dấu lại.
Cố tập trung vào một phần hay một nhóm các bài tập mà bạn có thể giải quyết được


Nhắc lại


Sau khi đã học được một phần
dừng lại và chuyển những gì bạn vừa học sang ngôn ngữ của chính bạn.


Hấp thụ


Quay trở lại với cái mà lúc nãy bạn chưa hiểu và thử xem xét lại các dữ kiện.
Có thể tham khảo thêm các tài liệu khác ( một quyển sách nào đó hay sự chỉ dẫn của thầy cô chẳng hạn). Nếu bạn vẫn không hiểu được


Mở rộng


Trong bước này hãy đặt ra ba dạng câu hỏi liên quan tới những gì bạn vừa học

- Nếu tôi có thể nói chuyện với tác giả của cuốn sách thì tôi sẽ hỏi gì và sẽ phê bình cái gì?

- Những tài liệu này sẽ được áp dụng như thế nào vào những thứ tôi thấy thú vị?

- Tôi sẽ phải làm như thế nào để khiến vấn đề này trở nên hấp dẫn và dễ hiểu đối với các học sinh sinh viên khác?


Ôn lại

Lướt qua tất cả những gì bạn mới hoàn thành
Xem xem phương thức nào đã giúp bạn hiểu và/hoặc giữ lại những kiến thức cũ để áp dụng vào những gì bạn đang học.


Được sửa đổi từ cuốn Người giải quyết mọi vấn đề của J.R. Hayes nhà xuất bản Lawrence Erlbaum Hillsdale NJ: 1989. ISBN: 0805803092