Học cách nghĩ

TƯ DUY ĐỘT PHÁ

                                    SHOZO HIBINO


Nếu khi bạn nói: “Tôi muốn thay đổi thế giới” ai đó nói ngay với bạn: “Anh có điên không làm sao làm việc đó được?” thì bộ máy suy nghĩ của người đó hư rồi. Anh ta đã bị quá khứ và hiện tại trì níu không còn năng lực sáng tạo không còn nghĩ ra được những thay đổi thuộc về tương lai. Lẽ ra anh ta phải gật đầu và nói ngay với bạn: “Nào chúng ta phải ngồi lại bàn xem ta sẽ tiến hành việc đó như thế nào đây!”. Đó chính là cách của “tư duy đột phá”.


Bảy nguyên tắc của “tư duy đột phá”:


1.    
Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo: vạn vật trên đời không có điều gì giống nhau nên tuyệt đối không bắt chước.


2.    
Nguyên tắc triển khai mục đích (tự hỏi: “Mục đích của mục đích của mục đích… là gì” để tìm ra điều căn bản cần thiết nhất).


3.    
Nguyên tắc “học hỏi từ tương lai” (sau khi có điều căn bản tiếp tục định ra một hình dáng tương lai cần phải có để duyệt xét lại từ hiện tại đang ở vị trí nào trên đường đến tương lai đó).


4.    
Nguyên tắc thiết lập hệ thống (để tiến dần về tương lai cần có).


5.    
Thu thập thông tin thích hợp với mục đích (những thông tin nằm trong đầu nhà tư vấn gọi là thông tin nóng những thông tin chạy ra khỏi đầu họ chui vào Internet thì nó nguội lạnh rồi).


6.    
Lôi cuốn tham gia kế hoạch (tạo sự phấn khởi kích thích và kêu gọi mọi người cùng tham gia kế hoạch của mình).


7.    
Thay đổi và cải cách liên tục.