Vài hình ảnh về một chuyến đi

Một trường trung học phổ thông tôi đã đến

 

 

 

 Phủ thủ tướng Malaysia

Tháp đôi Malaysia

"Singa" Singapura

 

Trường Sơn

Ước gì em có chuyến đi như Thầy.

Đất nước của họ đẹp quá Thầy nhỉ !
Trường PTTH rất là đẹp và sạch nữa.
Bao giờ nền giáo dục VN mới tới ngưỡng đó ?

Chuyến công tác này Thầy đi một mình à ? Trong hình "đội của Thầy" chỉ duy mình Thầy. Anh phó nháy - Thầy "mượn" là chắc.

Hôm Thầy về có cà phê ở Đô Đốc Bảo em định qua hỏi thăm chuyến đi nhưng Thầy đang có khách đành ... chỉ chào Thầy.