ĐỌC HIỂU – VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN

By kieu mai

3. Các hình thức và cấp độ đọc hiểu TPVC


- Có nhiều hình thức đọc hiểu tuỳ thuộc vào dấu hiệu phân chia để gọi tên: đọc thành tiếng đọc thầm đọc nhanh đọc lướt đọc chậm đọc kĩ đọc sâu đọc đúng đọc hay đọc diễn cảm đọc phân vai đọc sáng tạo đọc đối thoại đọc tái hiện đọc trải nghiệm đọc phân tích đọc bình giá đọc tóm tắt đọc khắc sâu đọc khép kín đọc theo lối mở…


More...

ĐỌC HIỂU – VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN

By kieu mai

2. Quan điểm về đọc hiểu TPVC


- Đọc hiểu là hoạt động cơ bản của con người để chiếm lĩnh văn hóa. Khái niệm đọc hiểu (comprehension reading) có nội hàm khoa học phong phú có nhiều cấp độ gắn liền với lí luận dạy học văn lí thuyết tiếp nhận tâm lí học nghệ thuật lí thuyết giao tiếp thi pháp học tường giải học văn bản học …


More...

ĐỌC HIỂU – VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN

By kieu mai


1. Đọc hiểu TPVC trong nhà trường – vấn đề và thành tựu nghiên cứu

Trước đây việc đọc TPVC trong nhà trường chủ yếu được nói đến như là một phương pháp dạy học có tính “đặc biệt nhất đối với văn học với tư cách là một môn học. Mục đích và tính đặc thù của phương pháp dạy học này chính là ở chỗ nhằm phát triển cảm thụ nghệ thuật hình thành những thể nghiệm nghệ thuật những khuynh hướng và năng khiếu nghệ thuật cho HS bằng phương tiện nghệ thuật” (Kudriashev).


More...

HỆ THỐNG NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

By kieu mai

1. Năng lực tri giác ngôn ngữ nghệ thuật văn bản thể loại của tác phẩm
 

Tác phẩm văn chương vốn là những thực thể tinh thần tồn tại qua chất liệu ngôn ngữ như là cái vỏ vật chất của nó. Không tri giác được ngôn ngữ nghệ thuật lớp vỏ vật chất của tác phẩm thì không thể đi vào thế giới sống động phập phồng hơi thở bên dưới các con chữ các kí hiệu câm lặng của tác phẩm. Vì vậy con đường thâm nhập chiếm lĩnh thế giới nghệ thuật của TP phải bắt đầu từ bước tri giác ngôn ngữ nghệ thuật.

More...

TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

By kieu mai

Nhận thức tính đặc thù của phân tích tác phẩm trong nhà trường ở một phương diện nào đó là xem xét mối quan hệ giữa phân tích văn bản nghệ thuật trong nhà trường và trong nghiên cứu văn học tìm thấy sự đồng nhất và khác biệt giữa chúng. Đây là vấn đề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn thực sự to lớn đối với công việc nghiên cứu giảng dạy môn Văn trong nhà trường phổ thông. Mặc dù không thể coi đây là vấn đề mới mẻ thời sự khoa học nhưng cũng không nên xem nó như một vấn đề “biết rồi khổ lắm nói mãi!”.

More...

TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

By kieu mai

I. Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại hiện đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta từ  thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây vấn đề xây dựng môn học tích hợp với những mức độ khác nhau mới thực sự được tập trung nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng vào nhà trường phổ thông chủ yếu ở bậc Tiểu học và cấp THCS. Trước đó tinh thần giảng dạy tích hợp chỉ mới được thực hiện ở những mức độ thấp như liên hệ phối hợp các kiến thức kĩ năng thuộc các môn học hay phân môn khác nhau để giải quyết một vấn đề giảng dạy.

More...

MÂU THUẪN NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

By kieu mai

1. Về mâu thuẫn nghệ thuật của tác phẩm văn chương
 
1.1. Mâu thuẫn nghệ thuật (MTNT) của tác phẩm văn chương (TP) là một phạm trù của phép biện chứng nghệ thuật biểu hiện những hiện tượng xung đột mâu thuẫn trong nội dung phản ánh của TP trong sự vận động của TP trong ý thức tiếp nhận của người đọc nhất là trong mối tương quan giữa nội dung và hình thức của TP. MTNT là nhân tố cơ bản chi phối kết cấu của một TP tạo nên đặc trưng của cấu trúc TP.

More...

ĐỐI THOẠI TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

By kieu mai

Kiểu giờ học đối thoại  đã tiềm tàng trong lịch sử đời sống nhà trường với những kĩ năng thủ thuật đã định hình từ thời Khổng Tử thời Socrate. Tuy vậy những năm gần đây nó mới được phát hiện lại và trở thành một mô hình lí thuyết về phương pháp dạy học với những lập luận nội dung khoa học chặt chẽ mà người đề xuất là S. Curganov (Nga).

More...

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM

By kieu mai

1. Hiện nay không riêng gì nước ta mà hầu hết các nước trên thế giới đều chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Đây là vấn đề khó khăn nhất  đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc CNH HĐH đất nước ta trong thế kỉ XXI.

More...

Chúc mừng bạn!

By kieu mai

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...